Magazyny

Temat magazynów to tak w istocie temat rzeka, bowiem jest ich faktycznie mnóstwo typów. Wydaje się, że koronny podział dotyczy magazynów otwartych oraz zamkniętych bądź składnic będących magazynami zmechanizowanymi lub również nie, ale to tak w samej rzeczy tylko wierzchołek góry lodowej. Co więc jeszcze istnieje? Otóż wyróżnia się na przykład powierzchnie logistyczne, która służą do składowania towarów z różnych źródeł oraz ich poprawnego rozdzielania, porządkowania i uzupełnienia – 123 logistic. Do tego docierają na przykład składy transportowo-przeładunkowe, które są stworzone po to, by przechowywać towary jakie zostały wyładowane z jakiegoś środka przewozu oraz oczekują na przeładunek do innego. Wyróżnia się także tak zwane magazyny skupu jakie sprzyjają do przechowywania takich towarów, które się skupuje. Do tego docierają magazyny zasobowe, czyli przechowując zapasy dłuższy czas bądź składy zbytu, czyli takie, które odbierają towary z przeróżnych zakładów przemysłowych i je sortują i rozdzielają i przekazuj dalej. Interesujące są również magazyny hurtowe, chyba w największym stopniu nam popularne, bowiem takie, które przechowują po prostu hurtowe ilości artykułów.
Biuro rachunkowe
Biuro podatkowe
Finanse
Pożyczki

Zobacz także inne nasze wpisy tematyczne: